Min side

Dette er dine personopplysninger. Du kan oppdatere dine egne opplysninger, men ikke opplysninger om din arbeidsplass.

Vi stiller oss bak FNs bærekraftmål


Vi stiller oss bak FNs bærekraftmål

Skal vi klare å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, er vi nødt til å stille oss sammen bak FNs bærekraftmål - uansett hva vi jobber med og hvor mye vi selv kan bidra.
Arbeidet er massivt, og ikke alle har mulighet til å utgjøre en like stor forskjell - likevel tror vi at mange små endringer i sum kan bringe oss langt på vei. I Elvebredden Catering har vi sett oss ut de fire målene der vi tror vi kan være med å utgjøre en forskjell, og vi jobber målrettet med dette hver eneste dag. Miljø og samfunnsansvar.


Anstendig arbeid og økonomisk vekst

For å fremme inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, med sysselsetting og anstendig arbeid for så mange som mulig:
- samarbeider vi med Oslo kommune og NAV om opplæring av vanskeligstilt ungdom og har praksisplasser, slik at flere unge skal få muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet
- har vi et flerkulturelt arbeidsmiljø hvor vi i dag teller 15 nasjonaliteter blant de som jobber hos oss
- jobber vi hardt for å sikre økonomisk vekst og har økt omsetningen årlig siden 2003, med ytterligere ambisjoner om videre vekst i tiden fremover
- satser vi på teknologisk utvikling og har utviklet et unikt, sømløst digitalt verktøy som sikrer effektivt samarbeid på tvers av avdelinger og alle ansatte i bedriften
- bruker vi Fair trade-produkter for å bidra til økt handelsrettet bistand


Ansvarlig forbruk og produksjon

For å bidra til å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre:
- arrangerer vi miljøarrangementer, og kan skreddersy mer bærekraftige menyer hvor miljøavtrykket kan dokumenteres
- har vi utviklet et system som gjør det mulig å spore utslipp og måle karbonavtrykk i leverandørkjeden vår
- samarbeider vi med andre bedrifter for å unngå matsvinn og gir bort eventuell overskuddsmat til veldedighet
- har vi utviklet et automatisert system for tilbakemelding på matmengde for å unngå overproduksjon
- vi menyen vår og opplyser om hvilke valg som er de mest klimavennlige
- kildesorter vi alt avfall og bruker bevisst varer med mindre emballasje
- bruker vi kun miljøvennlige rengjøringsmidler for å unngå unødvendig bruk av skadelige kjemikalier
- er en tredjedel av bilparken vår elektrisk
- har vi flere tiltak for å sikre en mer energibesparende produksjon


Liv under vann

For å bidra til å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling:
- bruker vi bærekraftig MSC-sertifisert fisk som er på WWFs eller Seafood Watchs grønne liste - eller ASC-sertifisert oppdrettsfisk
- bruker vi nedbrytbar og komposterbar engangsemballasje for å forhindre at enda mer plast ender i havet


Liv på land

For å bidra til beskyttelsen av økosystemer og stanse tap av artsmangfold:
- bruker vi aldri produkter av utrydningstruede arter eller vernede dyre- og plantearter
- jobber vi med å redusere inntak av animalske produkter og legger opp til en større andel av vegetabilsk innhold i menyene våre
- reduserer vi bruken av kjøtt fra dyr som spiser fôr som kan brukes til menneskeføde, slik at vi kan bidra til mindre dyrefôrproduksjon
- bruker vi produkter som gir rom for mer økologisk produksjon
- fremmer vi produkter og varer av fremmede arter (som kongekrabbe og stillehavsøsters), slik at vi kan være med på å begrense utbredelsen i norske farvann