Vi stiller oss bak FNs bærekraftmål

Vi stiller oss bak FNs bærekraftmål


Vi stiller oss bak FNs bærekraftmål

Skal vi klare å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030, er vi nødt til å stille oss sammen bak FNs bærekraftmål - uansett hva vi jobber med og hvor mye vi selv kan bidra.
Arbeidet er massivt, og ikke alle har mulighet til å utgjøre en like stor forskjell - likevel tror vi at mange små endringer i sum kan bringe oss langt på vei. I Elvebredden Catering har vi sett oss ut de fire målene der vi tror vi kan være med å utgjøre en forskjell, og vi jobber målrettet med dette hver eneste dag. Miljø og samfunnsansvar.


Anstendig arbeid og økonomisk vekst

For å fremme inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, med sysselsetting og anstendig arbeid for så mange som mulig:
- samarbeider vi med Oslo kommune og NAV om opplæring av vanskeligstilt ungdom og har praksisplasser, slik at flere unge skal få muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet
- har vi et flerkulturelt arbeidsmiljø hvor vi i dag teller 15 nasjonaliteter blant de som jobber hos oss
- jobber vi hardt for å sikre økonomisk vekst og har økt omsetningen årlig siden 2003, med ytterligere ambisjoner om videre vekst i tiden fremover
- satser vi på teknologisk utvikling og har utviklet et unikt, sømløst digitalt verktøy som sikrer effektivt samarbeid på tvers av avdelinger og alle ansatte i bedriften
- bruker vi Fair trade-produkter for å bidra til økt handelsrettet bistand


Ansvarlig forbruk og produksjon

For å bidra til å sikre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre:
- arrangerer vi miljøarrangementer, og kan skreddersy mer bærekraftige menyer hvor miljøavtrykket kan dokumenteres
- har vi utviklet et system som gjør det mulig å spore utslipp og måle karbonavtrykk i leverandørkjeden vår
- samarbeider vi med andre bedrifter for å unngå matsvinn og gir bort eventuell overskuddsmat til veldedighet
- har vi utviklet et automatisert system for tilbakemelding på matmengde for å unngå overproduksjon
- vi menyen vår og opplyser om hvilke valg som er de mest klimavennlige
- kildesorter vi alt avfall og bruker bevisst varer med mindre emballasje
- bruker vi kun miljøvennlige rengjøringsmidler for å unngå unødvendig bruk av skadelige kjemikalier
- er en tredjedel av bilparken vår elektrisk
- har vi flere tiltak for å sikre en mer energibesparende produksjon


Liv under vann

For å bidra til å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling:
- bruker vi bærekraftig MSC-sertifisert fisk som er på WWFs eller Seafood Watchs grønne liste - eller ASC-sertifisert oppdrettsfisk
- bruker vi nedbrytbar og komposterbar engangsemballasje for å forhindre at enda mer plast ender i havet


Liv på land

For å bidra til beskyttelsen av økosystemer og stanse tap av artsmangfold:
- bruker vi aldri produkter av utrydningstruede arter eller vernede dyre- og plantearter
- jobber vi med å redusere inntak av animalske produkter og legger opp til en større andel av vegetabilsk innhold i menyene våre
- reduserer vi bruken av kjøtt fra dyr som spiser fôr som kan brukes til menneskeføde, slik at vi kan bidra til mindre dyrefôrproduksjon
- bruker vi produkter som gir rom for mer økologisk produksjon
- fremmer vi produkter og varer av fremmede arter (som kongekrabbe og stillehavsøsters), slik at vi kan være med på å begrense utbredelsen i norske farvann