Elvebredden støtter TV-aksjonen NRK 2020

Tittel

Inntektene fra årets TV-aksjonen går til WWF sitt viktige arbeid for å redusere utslipp av plast og ta vare på livet i havet. Hvert år havner 8 millioner tonn plast i havet. Årets TV-aksjon vil bidra med konkrete tiltak der problemene er størst for å ta problemet ved roten.

Til sammen kan våre små bidrag utgjøre en enorm forskjell. Jo flere som bestiller, jo mer får vi gitt <3

«Elvebreddens kaker for TV-aksjonen»

«Elvebreddens Kaker for TV-aksjonen» kan bestilles frem til 18. oktober med levering ut måneden og gjelder valgfri kake fra vårt konditori. Vi gir kr 50 pr kake til TV- aksjonen, bruk voucher plastihavet når du bestiller i nettbutikken! Bestill her


«Elvebreddens Tapas for TV-aksjonen»

«Elvebreddens Tapas for TV-aksjonen» kan bestilles frem til 18. oktober med levering ut måneden og gjelder Tapas XL og Rustikk Finermatmeny. Vi gir kr 50 pr porsjon til TV- aksjonen, bruk voucher plastihavet når du bestiller i nettbutikken!
Bestill Tapas XL. Bestill Rustikk fingermatmeny


En gave er akkurat så mye verdt som den kjærlighet den er valgt ut med <3

Bidra til noe større, bidra til TV-aksjonen!
#tvaksjonen #blimed #wwfnorge #matmedmening