Betingelser

Generelle betingelser

Åpningstid

Ordrekontoret er åpent mandag til fredag fra 07:00 til 17:00
For henvendelser vedrørende utkjøring og leveringer utenom ordrekontorets åpningstid kan Elvebredden Catering AS kontaktes på vakttelefon via sentralbord på tlf. 22 67 91 80

Frister, endringer og avbestilling av catering

Brødmat og enkle lunsjretter:
Bestillings- og endringsfrist: kl 13.00 to (2) virkedager før levering.
Avbestillingsfrist: kl 13.00 en (1) virkedag før levering.
Større ordre/varmmat/buffet:
Bestillings- og endringsfrist: kl 13.00 fem (5) virkedager før arrangementet.
Avbestillingsfrist: kl 13.00 fem (5) virkedager før arrangementet.
Personell:
Bestillings- og endringsfrist: kl 13.00 to (2) uker før arrangementet.
Avbestillingsfrist: kl 13.00 to (2) uker før arrangementet.
Avbestilling etter utløpt frist og innen 2 virkedager faktureres 50 % av opprinnelig beløp.
Egne avbestillingsbetingelser gjelder for selskapslokaler og utstyr.

Priser og merverdiavgift

Prisene på nettsiden er inklusive merverdiavgift og eksklusive utkjøring.
Vi gjør oppmerksom på at prisen på mat er oppgitt inkl. 15 % MVA, denne økes automatisk til 25 % ved bestilling av personell, utleieutstyr, alkohol og eller til våre egne selskapslokaler.
Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil, prisjusteringer og tilgang på enkelte råvarer fra leverandørene.

Betalingsfrist og fakturering

Ordrer faktureres ukentlig etter leveringen er fullført og returutstyr er tilbakelevert. Rekvisisjonsnummer og annen merking av fakturaer må være avtalt før leveringen har funnet sted. Ved endring/tilføying av informasjon på faktura i etterkant av at levering har skjedd tilkommer det fakturagebyr på kr 150,- eks mva på grunn av ekstra omkostninger.
Betalingsfrist er 10 dager med mindre annet er avtalt.
Fakturagebyr tilkommer ved valg av papirfaktura.

Levering og forsinkelser

Vi leverer innen avtalt klokkeslett, dvs. at vi ved behov kan levere inntil én (1) time tidligere enn avtalt. Ved forsinkelser kan kjøper kreve et slikt avslag:
45 min til 1 time forsinket -10 %.
Utover en time forsinket -15 %. Kjøper kan ikke gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende enn det regulerte prisavslaget. Forsinkelser forårsaket av unormale trafikksituasjoner, snø eller feilaktig/manglende oppgitt leveringsadresse, manglende eller feil telefonnummer gir ikke grunnlag for avslag.
Etter at maten er overlevert, overtar kunden ansvaret for at lettbedervelige matvarer oppbevares etter forskriftene.

Undersøkelse av varene:

Etter at varene er levert, plikter kjøperen å undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om varene er blitt skadet under transport eller om det foreligger andre forhold ved varene og leveransen som avviker fra ordrebekreftelsen.
Ved avvik må Elvebredden Catering kontaktes snarest, slik at vi får en mulighet til å rette opp i avviket.

Retur av utstyr

Skåler, fat og bestikk skylles og pakkes sammen i leveringskassene, og leveres tilbake til vårt hovedkjøkken på Myrerskogveien 12 på Kjelsås innen 3 virkedager etter levering.
Alternativt bestiller kjøperen henting av returutstyr ved bestillingstidspunkt. Informasjon om retur må avtales før leveransen er effektuert.
Ekstra kjøring utover det som er avtalt på forhånd, samt manglende og/eller skadet utstyr tilkommer sluttfaktura.

Mangler:

Mener kjøper det foreligger avvik i forhold til ordrebekreftelsen hva angår de leverte varer, må kjøper reklamere umiddelbart etter at undersøkelsen er eller skulle vært foretatt, og før næringsmidlene er fortært. Kjøperen må reklamere innen rimelig tid. Dersom det foreligger en mangel ved leveransen kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag begrenset oppad til det betalte/fakturerte beløp. Andre misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldende. Elvebredden Catering er ikke ansvarlig for mangler ved det leverte som er utenfor selgers kontroll, eller som har inntrådt etter at levering har funnet sted.

Utleie av utstyr:

Våre produkter leies ut pr arrangement. Alt utstyr skal returneres slik det ble levert; bord/stoler leveres og hentes i stabler.
Matrester fjernes fra bestikk, porselen og serveringsutstyr og plasseres i transportkassene/stativene det ble levert i. Kopper og glass tømmes og settes med bunn opp i sine respektive bakker. Duker og servietter må være ristet og tørre, stearinlysrester fjernes fra lysestakene. Evt. ekstra tid for rydding/pakking belastes kunde med kr 350,-+ mva pr påbegynt time.
Leietaker forplikter å returnere utstyret til avtalt tid. Dersom neste leietaker blir skadelidende av for sen retur, kan erstatning bli beregnet. Dersom det er avtalt at utleier skal montere/demontere utstyr, plikter leietaker å sørge for at alle nødvendige tillatelser blir innhentet.
Det skal videre være ryddet plass, samt fremkommelighet for transport på monteringsstedet. Dersom utstyret blir stjålet eller skadet forplikter leietaker å erstatte utstyret i sin helhet. Beskadiget, eller bortkommet utstyr, tilkommer sluttfaktura. Utleier fraskriver seg ethvert erstatningsansvar for skade påført person eller gjenstand i leieperioden forårsaket av eller med de varer og tjenester leien omfatter.

Betingelser for personell

Personell bestilles for minimum 3 timer og faktureres per påbegynt halvtime. Etter kl. 24.00 tilkommer nattillegg for all personell. Dersom selskapslokalet ikke er i nærheten av offentlig transport må det avtales alternativ transport for servitørene. Kunde er ansvarlig for at Elvebredden Catering har fått så detaljerte og fullstendige opplysninger om oppmøte/leveringssted som mulig.
På arrangement der Elvebredden Catering har personell tilstede skall eventuelle problemer, feil eller mangler tas opp med Elvebredden Catering sitt personell umiddelbart. Elvebredden Catering har rutiner for håndtering av ulike situasjoner og på denne måten får eventuelle feil rettes opp i.

Oppdatert 25.05.2018

 

Betingelser for lokaler