Miljø og samfunnsansvar

BÆREKRAFTIG MAT

Gjennom et samarbeid med Intofood har vi fått analysert maten vår og har utviklet en bærekraftig tapasmeny som sparer miljøet for 1 kg drivhusgasser per gjest sammenlignet med andre tapasmenyer. Dette tilsvarer en biltur på 20 km per gjest! Ikke bare gir denne menyen 70% mindre miljøpåvirkning enn de fleste andre tapasmenyer, den er også satt sammen av våre favorittingredienser til en bra pris!

Vanskeligstilt ungdom

Elvebredden ble etablert i 2003 som et samarbeidsprosjekt med Oslo Kommune og NAV for å gi vannskeligstilt ungdom praktisk arbeidserfaring. Prosjektet har vært meget vellyket og nesten alle som fullfører opplæringsperioden har senere fått faste stillinger i arbeidslivet. Elvebredden er en godkjent lærebedrift og har idag to lærlingplasser.

Miljø

Elvebredden Catering har med etableringen av nytt storkjøkken, inngått samarbeide med Grønne Energikommuner om utvikling av miljøvennlig kjøkkenteknikker.  Dette er et prøveprosjekt som skal gi verdiful kunnskap om hvordan å redusere energiforbruk i storkjøkken. Vi har også gjort en rekke tiltak i våre daglige rutiner for å redusere, eller gjenbruke emballasje, investert i mer miljøvennlig bilpark og benytter oss av eFaktura for å redusere papirforbruk.

Bistand

Vi støtter et utvalg av idéelle organsisasjoner og hjelpetiltak; Kreftforeningen, Røde Kors Tsunami støtteaksjonen 2004, Haiti 2009, Landsforeningen Tidlig Barnedød.

Samfunn

Vi tilbyr en rekke gratisaktiviteter for ungdom og barnefamilier på Langøyene i sommersesongen. Følg med på http://www.langøyene.no for en oversikt over arrangement.

Arbeidsmiljø

Vi jobber aktivt for at de ansatte skal ha en en trygg og god arbeidsplass og for lavt sykefravær (sykefravær 1,23%).